ABV 027 (Brandventilationsanlæg, mekaniske)

Et brandventilationsanlæg ventilerer røg og varme ud af lokalet. Det sænker temperaturen og begrænser risikoen for røggaseksplosion. Sigtbarheden øges, når den varme røg bortventileres hvilket giver mere tid til evakuering.

ABV-anlæg kan aktiveres automatisk ved detektering af varme eller røg i rummet. Når ABV-anlæg er installeret i et område, overvåget af ABA-anlæg, skal ABA-anlæg kunne aktivere ABV-anlægget.

Det skal også være muligt for redningsberedskabet at aktivere ABV-anlæg manuelt.

ABV-anlæg skal udføres i overensstemmelse med DBI Retningslinje 027 Brand-ventilationsanlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse eller en tilsvarende standard/norm.

Kontakt os

15 + 13 =

Find os

Industriparken 19
2750 Ballerup
CVR: 2886 0250
info@osterkruger-el.dk

 

Telefontid

Hverdage kl. 9.00-15.00
Tlf.: 44 66 41 71

 

Akut døgnvagt

Tlf.: 40 42 41 71