Vil du beskytte og sikre dit hjem og din virksomhed mod lynnedslag?

Det kan have meget store økonomiske omkostninger for dig, hvis du oplever at et lyn slår ned og de elektroniske systemer går ud.

Osterkrüger Electric er aut. el-installatører og du kan roligt kontakte os 📞 44 66 41 71 eller info@osterkruger-el.dk –  vi har bred erfaring med installation af transientbeskyttelse i Ballerup og Storkøbenhavn.

 

Hvad er transientbeskyttelse?

En transientbeskyttelse kan ikke forhindre et lynnedslag, men installeres for at beskytte dine elektriske systemer og minimere skaderne ved:

  • Elektronik i udstyr
  • System nedbrud
  • Drift stop
  • Efterfølgende periodiske fejl

Der er faktisk større risiko for at blive påvirket af indirekte lyn fremfor et direkte lynnedslag. Det betyder at et lyn, der slår ned 1-2 km væk kan ødelægge alt elektronik og alle maskiner i dit hjem eller i din virksomhed.

Uden transientbeskyttelse kan der opstå en overspænding i installationen som måske beskadiger de elektriske enheder, hvis den overstiger enhedernes impulsholdespænding. Når du har transientbeskyttelse begrænses overspændingen, da overspændingstransienter afledes sikkert og derved sikres installationerne.

Som din professionelle elektriker i Sønderjylland ved vi hvor vigtigt det er, at du får installeret transientbeskyttelse, fordi du kan sikre dig mod de voldsomme kræfter, der er i indirekte lynnedslag.

Hos AG Electric rådgiver vi dig om og installerer transientbeskyttelse både i private hjem og på din virksomhed – kontakt os på 📞 73 62 38 00.

Transientbeskyttelse Ballerup

El-regler skal beskytte dig

Hos Osterkrüger Electric er vi altid opdaterede med el-branchens nyeste tiltag og lovkrav. En af vores opgaver er at informere vores kunder og samarbejdspartnere omkring nye retningslinjer og regler.

Ifølge nye el-regler fra 2019 skal der installeres transientbeskyttelse i følgende typer installationer som beskyttelse af

  • Menneskeliv
  • Offentlige serviceydelser
  • Kommercielle eller industrielle aktiviteter
  • Stort antal personer
Transientbeskyttelse Lyn Ballerup

Lynnedslag i virksomheden? Osterkrüger Electric monterer transientbeskyttelse i hele Storkøbenhavn

Din virksomhed kan være sårbar, hvis el-installationerne ikke er beskyttelse mod overspænding. Overspænding fra et lynnedslag kan ødelægge alt elektronisk udstyr og give permanente forringelser helt op til 2 km fra nedslagsstedet.

Udover at der kan være direkte omkostninger ved synlige og usynlige skader på elektronisk udstyr, så risikerer du også produktionsstop og datatab.

Osterkrüger Electric er autoriseret el-installatør og har lang erfaring med transientbeskyttelse i virksomheder. Vi rådgiver dig om den bedste løsning, laver installationen og servicerer efterfølgende – ring trygt til os 📞 44 66 41 71.

I 2019 kom der nye el-regler for kravene for installation af transientbeskyttelse i virksomheder – derfor er det vigtigt at få tjekket jeres el-tavler og el-installationer af en autoriseret el-installatør.

Med transientbeskyttelse sikrer du dit hjem mod ødelæggelser fra lynnedslag

Frygter du om dine el-installationer vil tage skade under tordenvejr? Så er du ikke den eneste, men Osterkrüger Electric kan tilbyde dig en bedre løsning: Transientbeskyttelse.

Kontakt Osterkrüger Electric, – vi har mange års erfaring med transientbeskyttelse i private hjem og kan hjælpe dig med at sikre dine el-apparater og el-systemer. Kontakt os på 📞 44 66 41 71, så tager vi en uforpligtende snak.

Afhængig af, hvilken type el-tavle du har, tilbyder vi forskellige løsninger til hjemmet ifht transientbeskyttelse. Har du et gammeldags HFI-relæ eller det nyere og mere tidssvarende HPFI-relæ? Mange hjem har kun et HFI/HPFI relæ – og det gør faktisk at risikoen for overspænding er 25% større.

Derfor er det vigtigt at få lavet et el-eftersyn af din autoriserede el-installatør, så vi kan gennemgå dine el-installationer.

I 2019 blev der vedtaget en ny el-lov, hvor transientbeskyttelse netop er et krav. Det gælder dog ikke i private hjem, men det er anbefalelsesværdigt også ifht din husforsikring.

Transientbeskyttelse i hjemmet Ballerup

Beskyt dit landbrug mod strømnedbrud og datatab

I det moderne landbrug er elektroniske systemer og udstyr en uundværlig og integreret del af den daglige drift. Desværre ser vi også at hyppigheden af tordenvejr er steget markant og det kan medføre overspændingsskader, produktionsstop og driftsforstyrrelser, som er farligt for en landbrugsvirksomhed.

Osterkrüger Electric er eksperter i rådgivning, installation og service af transientbeskyttelse i landbruget. Ring trygt til os 📞 44 66 41 71 – så rådgiver vi dig om transientbeskyttelse og hjælper dig med at sikre at din landbrugsproduktion kører fejlfrit uden nedbrud i el-systemerne grundet lynnedslag.

Transienter (overspænding på el-nettet) kan på kort tid ødelægge alt elektronisk udstyr og maskiner, hvilket medfører nedbrud og forringelser med store økonomiske konsekvenser for enhver produktion fx nedbrud i ventilationsanlæg, vandingssystemer, foderautomater, malkeanlæg, svagstrømsanlæg, signal- og datatransmissioner.

Transientbeskyttelse Landbrug Ballerup

Det er vigtigt at tjekke op med dit forsikringsselskab vedr. transientbeskyttelse. Flere forsikringsselskaber sætter transientbeskyttelse som krav indenfor landbruget. Osterkrüger Electric​har stor erfaring indenfor transientbeskyttelse i landbruget.

Kontakt Osterkrüger Electric 📞 44 66 41 71 – vi rådgiver, laver installationen og servicerer efterfølgende.

Kontakt os

6 + 9 =

Find os

Industriparken 19
2750 Ballerup
CVR: 2886 0250
info@osterkruger-el.dk
Tlf.: 44 66 41 71